Join the Swedish countrylife -
Rent Stable Masters House

Bo på lantgård - Hyr
Stallmästarbostaden

 

This site contains information about the the farm and it´s  inhabitants. The projekt to renovate  the buildings and garden but also the opportunity for you to rent Stable Masters house.
There is also a lot of  information and pictures from the swedish wildlife, especially information about the grouse play at Stora Bötet and other birds.

Den här hemsidan innehåller mycket information kring gården och dess innevånare. Projektet att renovera upp byggnaderna och trädgården, men också möjligheten för dig att hyra Stallmästarbostaden. Här finns även mycket bilder från vår svenska natur, särskilt kring orrpelet på Stora Bötet och andra fåglar.

Sladeride with our horse Loke.