How to find the way to Öllsta Farm

Hitta till Öllsta Gård
Drive the highway E4 and take off at exit Jönåker south of Nyköping. Drive towards the small village Jönåker and through society towards Nyköping. After the church , turn right towards Lundaskog . Drive over the brige and then directly to the left at the yellow sign Öllsta 1. Drive one kilometer to a 4-way crossroad where you turn right. Then drive around the farm with the white house and continue a few hundred meters more and you will be at Öllsta Östergård with yellow mainbuilding.


For those of you who fly in at Stockholm Skavsta Airport you can pick up  a car GPS at the airport's Airport Information (The GPS is included in the rent during your stay). 

It takes 15 minutes to drive to the farm form the airport.

Car GPS coordinates:
N 058 43 991
E 016 45 870
Kör motorvägen E4 och åk av vid trafikplats Jönåker söder om Nyköping. Åk mot det lilla samhället Jönåker och kör igenom samhället i riktning mot Nyköping. Efter kyrkan tar du höger mot Lundaskog. Kör över bron över Kilaån och sedan direkt till vänster vid den gula skylten Öllsta 1. Kör en kilometer till en fyrvägskorsning där du tar höger. Kör sedan runt gården med det vita huset och fortsätt sedan några hundra meter så är du framme vid Öllsta Östergård där huvudbyggnaden är gulmålad. 

För er som flyger in via Stockholm Skavsta flygplats brukar vi se till att en bil GPS finns att hämta vid flygplatsens Airport Information (GPS:en ingår i hyran under er vistelse).

Det tar 15 minuter med bil till gården från flygplatsen.

Bil GPS kordinater:
N 058 43 991
O 016 45 870