The house is available to rent this nights 2024
Huset är ledigt att hyra följande nätter   2024

June/Juni
*,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

July/Juli
1,2,3,4,*,10,11,12,13,14,*,19,20,21,*


August/Augusti
*,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,*,24,25,26,27,28,29,30,31

September
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

October/Oktober
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31


November/November
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

December/December
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Rent / Hyra

Lowseason (black dates) you rent the cottage for 1 150 SEK / night or 7 500 SEK / week
Midleseason (blue dates) you rent the cottage for 1 250 SEK / night or 8 500 SEK / week
Highseason (red dates)  you rent the cottage for 1 500 SEK / night or 9 950 SEK / week

Lågsäsong (svarta datum)   hyr du stugan för 1 150 SEK / natt eller 7 500 SEK / vecka
Mellan säsong (blå datum)  hyr du stugan för 1 250 SEK / natt eller 8 200 SEK / vecka
Högsäsong (röda datum)     hyr du stugan för 1 500 SEK / natt eller 9 950 SEK / vecka

The price includes bed linen and towels. For free we let you borrow our GPS packed with interesting places in the region. Places that the average tourist does not even heard of.  

No transit roads nearby, your children can safely play in the garden and taste what is grown in the garden. A relaxing place even for adults. Free eggs for breakfast to pick up directly from the chicken house.

Free WIFI in the house

The house must be cleaned by you before departure. Do you want us to clean after departure you pay 800 SEK.

Check in 15.00       Check out 12.00

To get e-mail contact with the landlord   click the red bottom below

I priset ingår sängkläder och handdukar. Utan kostnad får du också låna vår GPS programmerad med intressanta platser i regionen. Ställen som den vanlige turisten inte ens får höra talas om. 

Inga genomfartsvägar i närheten, barnen kan leka fritt i trädgården och smaka på det som odlas. En avslappnande miljö även för vuxna. Gratis ägg till frukost att plocka direkt från hönshuset.

Gratis WIFI i huset

Huset måste städas av hyresgästen innan utcheckning. Vill ni att vi städar åt er efter avresa tillkommer 800 kronor.  

Incheckning 15.00   Utcheckning 12.00

För e-mail kontakt med hyresvärden
klicka bara på den röda knappen nedan

You can also get contact by phone
0046-70-5534274, 0046-70-5534276

Du can även kontakta oss per telefon
070-5534274 eller 070-5534276

How to get to Öllsta Farm

Hitta till Öllsta Gård

Drive the highway E4 and take off at junction Jönåker south of Nyköping. Drive towards the small village Jönåker and through society towards Nyköping. After the church , turn right towards Lundaskog . Drive over the brige and then directly to the left at the yellow sign Öllsta 1. Drive one kilometer to a 4-way crossroad where you turn right. Then drive around the farm with the white house and continue a few hundred meters more and you will be at Öllsta Östergård with yellow mainbuilding.


For those of you who fly in at Stockholm Skavsta Airport you can pick up  a car GPS at the
Airport Information. The GPS is included in the rent during your visit. 

It takes 15 minutes to drive to the farm form the airport.

Car GPS coordinates:
N 058 43 991
E 016 45 870

Formal address:
Öllsta Östergård, 611 96 Jönåker

Kör motorvägen E4 och åk av vid trafikplats Jönåker söder om Nyköping. Åk mot det lilla samhället Jönåker och kör igenom samhället i riktning mot Nyköping. Efter kyrkan tar du höger mot Lundaskog. Kör över bron över Kilaån och sedan direkt till vänster vid den gula skylten Öllsta 1. Kör en kilometer till en fyrvägskorsning där du tar höger. Kör sedan runt gården med det vita huset och fortsätt sedan några hundra meter så är du framme vid Öllsta Östergård där huvudbyggnaden är gulmålad. 

För er som flyger in via Stockholm Skavsta flygplats brukar vi se till att en bil GPS finns att hämta vid Airport Information. GPS:en ingår i hyran under er vistelse.

Det tar 15 minuter med bil till gården från flygplatsen.

Bil GPS kordinater:
N 058 43 991
O 016 45 870 

Formell adress:
Öllsta Östergård, 611 96 Jönåker