European birds - Europeiska fåglar

loading...

Latest photographed: Leaf Warbler
Senast fotograferat: Bergtajgasångare

___________________________________________________________________________

Animals and nature has always been an interest, especially birds. For a long time I have not been particularly active, but when I live close to nature I can not avoid registering what´s passing by. I have always photographed , but now with the new powererful technologies is it 's so much easier . More recently, time was set aside for the resumption of interest. Here are some pictures from both the local environment and excursions. It has become something of a sport to try to take a picture of as many birds as possible. So far I have I have managed to "shoot" about 180 different species but of course you can allways try to get the "perfect picture". 

Note that I use the hobby gadgets , a Nikon Coolpix P900 with fixed lens that you get for less than 5 000 SEK. Out in the field , many birdwatchers smiles to my bad stuff , but for the purpose to present some pictures on the Web, it works well enough. 


Henrik

Djur och natur har alltid varit ett intresse framförallt fåglar. Under lång tid har jag inte varit speciellt aktiv, men när man bor på landet kan man inte undvika att registrera vad som sker i naturen. Jag har alltid fotograferat, men nu med ny kraftull billig teknik är det ju så mycket lättare.  På senare tid har tid avsatts för att återuppta intresset. Här presenteras lite bilder från både närmiljö och utflykter. Det har blivit lite av en sport att försöka fota så många arter som möjligt. Hittills har ett 180-tal olika arter fångats på bild men man söker förstås att få till en ännu bättre bild.

Notera att jag använder hobbyprylar, en Nikon Coolpix P900 med fast objektiv som man får för under 5 000 kr. Ute i fält är det många som småler åt mina dåliga grejor, men för ändamålet att lägga upp lite bilder på webben fungerar den tillräckligt bra.

Har det av okunnighet eller misstag blivit fel art nämnt vid bilderna eller något annat, så hör gärna av er.

loading...

Knölsvan - Mute Swan

loading...

Sångsvan - Whooper Swan

Mindre sångsvan - Tundra Swan
loading...

Svart svan - Black Swan

loading...
Bläsgås - White-fronted Goose
loading...

 Grågås - Greylag Goose

loading...

Kanadagås - Canada Goose
 

loading...

Vitkindad gås - Barnacle Goose

loading...

Prutgås - Brent Goose

loading...
Gravand - Shelduck
loading...

Nilgås - Egyptian Goose

loading...
Gräsand - Mallard
loading...

Snatterand - Gadwall

loading...

Skedand - Shoveler

loading...

Bläsand - Wigeon

loading...

Kricka - Teal

loading...

Brunand - Pochard

loading...

Rödhuvad dykand- Red crested Pochard 

loading...

Vigg - Tufted Duck

loading...

Ringand - Ring-necked Duck

loading...

Ejder - Eider

loading...

Svärta - Velvet Scoter

loading...

 Knipa - Goldeneye

loading...
 Småskrake - Red-breasted Merganser
loading...

Tjäder - Western Capercaillie

loading...
Orre - Black Grouse
loading...

Rapphöna - Grey Partridge

loading...

Fasan - Pheasant

loading...
 Storlom - Black-throated Diver
loading...

Svarthakad dopping - Slovanian Grebe

loading...

Svathalsad dopping - Black-necked Grebe

loading...

Smådopping - Little Grebe

loading...

Skäggdopping - Great Crested Grebe

loading...

Gråhakedopping - Red-necked Grebe

loading...

Stormfågel - Nothern Fulmar

loading...

Havssula - Gannet

loading...

Storskarv - Cormorant

 Toppskarv - Shag

loading...

Toppskarv - Shag

loading...

Rallhäger - Squacco Heron

loading...

Silkeshäger - Little Egret

loading...

Ägretthäger - Great White Egret

loading...
Häger - Grey Heron
loading...

 Vit stork -  White Stork

loading...

Svart Stork  - Black Stork

loading...

Bronsibis - Glossy Ibis 

loading...

Skedstork - Eurasian Spoonbill

loading...

 Fiskgjuse - Osprey

loading...

Gåsgam - Eurasian Griffon Vulture

loading...

Grågam - Eurasian Black Vulture

loading...

Havsörn - White-tailed Eagle

loading...
Mindre Skrikörn - Lesser Spotted Eagle
loading...
Glada - Red Kite
loading...
Brun kärrhök - Marsh Harrier
loading...
Ängshök - Montagu´s Harrier
loading...

Stäpphök - Pallid Harrier

loading...

Ormvråk - Common Buzzard

loading...
Fjällvråk - Rough-legged Buzzard
loading...
Duvhök - Nothern Goshawk
loading...
Tornfalk - Kestrel
loading...

Pilgrimsfalk -  Peregrine Falcon 

loading...

Vattenrall - Water Rail 

loading...
Småfläckig sumphöna - Spotted Crake
loading...
Rörhöna - Common Moorhen
loading...
Sothöna - Eurasian Coot
Kamsothöna - Red-knobbed Coot

Purpurhöna - Purple Swamphen

loading...

Trana - Crane