European birds - Europeiska fåglar

DSCN6084 (3) DSCN6024 (2) DSCN6025 DSCN6072 (2) DSCN6058 (2) DSCN6043 DSCN6039 DSCN6038 DSCN6037 DSCN6034 DSCN6033 DSCN6024 (2) DSCN6019 (2)
DSCN4526 (3) DSCN4535 (2) DSCN4538 (2)

Latest photographed: Alpine Chough and Red-Billed Chough
Senast fotograferat: Alpkaja och Alpkråka

___________________________________________________________________________

Animals and nature has always been an interest, especially birds. For a long time I have not been particularly active, but when I live close to nature I can not avoid registering what´s passing by. I have always photographed , but now with the new powererful technologies is it 's so much easier . More recently, time was set aside for the resumption of interest. Here are some pictures from both the local environment and excursions. It has become something of a sport to try to take a picture of as many birds as possible. So far I have I have managed to "shoot" about 180 different species but of course you can allways try to get the "perfect picture". 

Note that I use the hobby gadgets , a Nikon Coolpix P900 with fixed lens that you get for less than 5 000 SEK. Out in the field , many birdwatchers smiles to my bad stuff , but for the purpose to present some pictures on the Web, it works well enough. 


Henrik

Djur och natur har alltid varit ett intresse framförallt fåglar. Under lång tid har jag inte varit speciellt aktiv, men när man bor på landet kan man inte undvika att registrera vad som sker i naturen. Jag har alltid fotograferat, men nu med ny kraftull billig teknik är det ju så mycket lättare.  På senare tid har tid avsatts för att återuppta intresset. Här presenteras lite bilder från både närmiljö och utflykter. Det har blivit lite av en sport att försöka fota så många arter som möjligt. Hittills har ett 180-tal olika arter fångats på bild men man söker förstås att få till en ännu bättre bild.

Notera att jag använder hobbyprylar, en Nikon Coolpix P900 med fast objektiv som man får för under 5 000 kr. Ute i fält är det många som småler åt mina dåliga grejor, men för ändamålet att lägga upp lite bilder på webben fungerar den tillräckligt bra.

Har det av okunnighet eller misstag blivit fel art nämnt vid bilderna eller något annat, så hör gärna av er.

DSCF8652 DSCF7418 DSCF8641 S0617186 (2) S0756606

Knölsvan - Mute Swan

2012_1109hostfaglar0016 2012_1109hostfaglar0006 DSCF5850 (2) DSCN8987 (2) DSCN8969 (2) DSCN8991 (3) DSCN9002

Sångsvan - Whooper Swan

Tundra svan - Tundra Swan
S0845525 (2) S0095020 (2)
Bläsgås - White-fronted Goose
DSCF6137 S0097533 (2) DSCF8556 S0668388 (3)

 Grågås - Greylag Goose

S0387105 (2)

Kanadagås - Canada Goose
 

2011_1012oland0019 2011_1012oland0021 DSCF8234 S0318496 DSCF6241 (2) S0456314 S0659498 (2) S0579435 (4) S0408230 (2) S0438240 (2)

Vitkindad gås - Barnacle Goose

S0544462 (2)

Prutgås - Brent Goose

DSCF8670 DSCF9117 (2) DSCF2533 (2) S0618359 (2) S0448289 (2)
Gravand - Shelduck
DSCF5951 (2) DSCF5960 DSCF5959 S0506317 (2) S0526329 (2) S0536337 (2)
Gräsand - Mallard
S0139028 (2) S0428968 S0348937 (2)

Snatterand - Gadwall

DSCF8685 DSCF8842 (2) DSCF9112 (2)

Skedand - Shoveler

S0277065 (3) S0337091 (2)

Bläsand - Wigeon

S0880233 (2)

Kricka - Teal

S0177225 (2) S0277255 (2) S0287257 (2) S0158039 (2) S0168041 (2)

Brunand - Pochard

S0238534 (2) S0288552 (2)

Rödhuvad dykand- Red crested Pochard 

DSCF8622 (2) DSCF8625 (2) DSCF8620 (2) S0936499 (2) S0766432 (2) DSCN2145 (2)

Vigg - Tufted Duck

S0681191 (2) S0821228 (2) S0032245 (2) S0013003 (2) S0242362 (3) S0142311 (2) DSCN1687 DSCN1683 DSCN1695 DSCN1678

Ejder - Eider

S0229395 (2) S0269405 (2) S0232049 (2) S0221352 S0012227 (2) S0652540 (2) S0902642 (2) S0548282 (2) S0338205 (2)

Svärta - Velvet Scoter

S0195942 (2) S0117024 (2)

 Knipa - Goldeneye

DSCN2528 S0716569 (2) S0289408 (2) S0073023 (2) S0053015 (2) DSCN1711 (2) DSCN1727 (2) DSCN2487 (2) DSCN2490 (2)
 Småskrake - Red-breasted Merganser

Tjäder - Western Capercaillie

DSCN4173 (2) DSCN4178 (3)
S0015032 (2) S0065150 (2) S0095197 (2) S0114179 (2) S0144275 (2) S0145244 (2) S0164299 (2) S0174327 (2) S0195313 (2) S0224427 (2) S0254474 (2) S0425565 (2) S0455675 (2) S0823819 (2) S0455674 (2) S0425565 (2) S0194354
Orre - Black Grouse
S0365791 (2)

Rapphöna - Grey Partridge

DSCF5874 (2)

Fasan - Pheasant

S0158870 (2)
 Storlom - Black-throated Diver
S0657388 (2) S0637381 (2) S0757706 (2) S0727694 (2) S0231172 (2) S0281193 (2) S0491263 (2) S0491253 (2) S0491253 (2) S0491250 (2) S0491267 (2) S0501285 (2) S0501303 (2)

Svarthakad dopping - Slovanian Grebe

DSCF8890 (2) DSCF8829 (2) S0359084 (2) S0319075 (2)

Svathalsad dopping - Black-necked Grebe

DSCN2102 (3) DSCN2114 (2) DSCN2098 (2) DSCF2190 DSCN2179 (2)

Smådopping - Little Grebe

S0394108 S0174050 S0284080 (2) S0404112 (3)

Skäggdopping - Great Crested Grebe

S0952214 (2) S0113022 (2) S0527163 (2) S0057011 (2) S0417119

Gråhakedopping - Red-necked Grebe

DSCF4252 (3) S0314278 (2) S0464328 (2) DSCF5065 (2) DSCF5073 (2) S0165089 (2) S0225108 (2) S0315167 (4) S0355195 (2)

Stormfågel - Nothern Fulmar

S0321084 (2) S0321083 (2)

Havssula - Gannet

S0582875 (2) S0441768 (2) S0092118 (2) DSCF0513 DSCF0510 S0592882 (3)

Storskarv - Cormorant

 Toppskarv - Shag

S0666880 S0364291 (3) S0444322 (2)

Toppskarv - Shag

S0097595 S0147631 S0277694 S0847902 S0028007

Rallhäger - Squacco Heron

S0767381 (2) S0807393 (2) S0797390 (2)

Silkeshäger - Little Egret

S0307099 (2) S0276244 (2) S0906473 (2) DSCN3559 (2) DSCN3560 (2)

Ägretthäger - Great White Egret

DSCN3121 (3) S0430177 (3)
Häger - Grey Heron
S0311070 S0421130 DSCF1154 (2) DSCF1155 (2) DSCF1156 (2) DSCF1164 (2) DSCF1162 (2) S0930387 S0025005 (2) S0105040 (2) S0245098 (2) S0255101 (2) S0425152 (2) S0585254 (2) S0625318 (3) S0675392 (2) S0715420 (3) S0435816 S0235762 (2)

 Vit stork -  White Stork

S0191053 (2) S0191056 (2) S0241084 (2) S0311152 (2) S0701750 (2) S0721759 (2) S0731778 (3) S0731782 (2) S0751801 (2)

Svart Stork  - Black Stork

S0747462 (3) S0417198 (3) S0437207 (2) S0416200 (2) S0626308 (2) S0635611 (2) S0665633 (2)

Bronsibis - Glossy Ibis 

S0640484 (3)

Skedstork - Eurasian Spoonbill

S0358537 S0708676 (2) S0708677 (2) S0698668 (2) S0788732 (2) DSCF8532 (2) S0387232

 Fiskgjuse - Osprey

DSCN4969 DSCN4972 DSCN5000 DSCN5005 DSCN5010 DSCN4832 DSCN4780 (2)

Gåsgam - Eurasian Griffon Vulture

DSCN4984 DSCN4980 (2) DSCN4836

Grågam - Eurasian Black Vulture

S0514558 S0721518 S0701515 S0018806 (2) DSCN8170 DSCN8125

Havsörn - White-tailed Eagle

DSCN1649 (2)
Mindre Skrikörn - Lesser Spotted Eagle
S0561196 (2) DSCN3784 (2) DSCN6210 (2)
Glada - Red Kite
S0878776 (3) S0898780
Brun kärrhök - Marsh Harrier
S0092132 (2) S0026698 (3)
Ängshök - Montagu´s Harrier
DSCN3651 (2)

Stäpphök - Pallid Harrier

DSCN3652 (2) S0178821 (2) S0512450 (2) S0148803 (2) 2011_1012oland0012 (2)
Fjällvråk - Rough-legged Buzzard
S0128031 (2) S0907758 (2) S0038006 (3)
Duvhök - Nothern Goshawk
DSCN3768 (2) DSCN3753 (2) DSCN2250 (2) S0108130 (2) S0088046 (2) DSCN2245 (2) DSCN2251 (2) DSCN2252 (2) DSCN2253 (2) DSCN2213 (2) DSCN3729 (2)
Tornfalk - Kestrel
S0749282 (3) S0819350 (2) S0829358 (2) S0839392 (2)

Vattenrall - Water Rail 

DSCF7367 (3)
Småfläckig sumphöna - Spotted Crake
DSCF8245 (2) S0038252 (3) S0096253 (2)
Rörhöna - Common Moorhen
S0177122 (2)
Sothöna - Eurasian Coot
Kamsothöna - Red-knobbed Coot

Purpurhöna - Purple Swamphen

2011_1001tranor0118 2011_1001tranor0085 S0095891 (2) DSCF5878 (2) S0444381 DSCN3944 DSCN3949

Trana - Crane