European birds - Europeiska fåglar

 Latest photographed: Buff-breasted Sandpiper and Eurasian Hoopoe
Senast fotograferat: Prärielöpare och Härfågel

___________________________________________________________________________

Animals and nature has always been an interest, especially birds. For a long time I have not been particularly active, but when I live close to nature I can not avoid registering what´s passing by. I have always photographed , but now with the new powererful technologies is it 's so much easier . More recently, time was set aside for the resumption of interest. Here are some pictures from both the local environment and excursions. It has become something of a sport to try to take a picture of as many birds as possible. So far I have I have managed to "shoot" about 180 different species but of course you can allways try to get the "perfect picture". 

Note that I use the hobby gadgets , a Nikon Coolpix P900 with fixed lens that you get for less than 5 000 SEK. Out in the field , many birdwatchers smiles to my bad stuff , but for the purpose to present some pictures on the Web, it works well enough. 


Henrik

Djur och natur har alltid varit ett intresse framförallt fåglar. Under lång tid har jag inte varit speciellt aktiv, men när man bor på landet kan man inte undvika att registrera vad som sker i naturen. Jag har alltid fotograferat, men nu med ny kraftull billig teknik är det ju så mycket lättare.  På senare tid har tid avsatts för att återuppta intresset. Här presenteras lite bilder från både närmiljö och utflykter. Det har blivit lite av en sport att försöka fota så många arter som möjligt. Hittills har ett 180-tal olika arter fångats på bild men man söker förstås att få till en ännu bättre bild.

Notera att jag använder hobbyprylar, en Nikon Coolpix P900 med fast objektiv som man får för under 5 000 kr. Ute i fält är det många som småler åt mina dåliga grejor, men för ändamålet att lägga upp lite bilder på webben fungerar den tillräckligt bra.

Har det av okunnighet eller misstag blivit fel art nämnt vid bilderna eller något annat, så hör gärna av er.

Knölsvan - Mute Swan

Sångsvan - Whooper Swan

Tundra svan - Tundra Swan
Bläsgås - White-fronted Goose

 Grågås - Greylag Goose

Kanadagås - Canada Goose
 

Vitkindad gås - Barnacle Goose

Prutgås - Brent Goose

Gravand - Shelduck
Gräsand - Mallard

Snatterand - Gadwall

Skedand - Shoveler

Bläsand - Wigeon

Kricka - Teal

Brunand - Pochard

Rödhuvad dykand- Red crested Pochard 

Vigg - Tufted Duck

Ejder - Eider

Svärta - Velvet Scoter

 Knipa - Goldeneye

 Småskrake - Red-breasted Merganser

Tjäder - Western Capercaillie

Orre - Black Grouse

Rapphöna - Grey Partridge

Fasan - Pheasant

 Storlom - Black-throated Diver

Svarthakad dopping - Slovanian Grebe

Svathalsad dopping - Black-necked Grebe

Smådopping - Little Grebe

Skäggdopping - Great Crested Grebe

Gråhakedopping - Red-necked Grebe

Stormfågel - Nothern Fulmar

Havssula - Gannet

Storskarv - Cormorant

 Toppskarv - Shag

Toppskarv - Shag

Rallhäger - Squacco Heron

Silkeshäger - Little Egret

Ägretthäger - Great White Egret

Häger - Grey Heron

 Vit stork -  White Stork

Svart Stork  - Black Stork

Bronsibis - Glossy Ibis 

Skedstork - Eurasian Spoonbill

 Fiskgjuse - Osprey

Havsörn - White-tailed Eagle

Mindre Skrikörn - Lesser Spotted Eagle
Glada - Red Kite
Brun kärrhök - Marsh Harrier
Ängshök - Montagu´s Harrier

Stäpphök - Pallid Harrier

Fjällvråk - Rough-legged Buzzard
Duvhök - Nothern Goshawk
Tornfalk - Kestrel

Vattenrall - Water Rail 

Småfläckig sumphöna - Spotted Crake
Rörhöna - Common Moorhen
Sothöna - Eurasian Coot
Kamsothöna - Red-knobbed Coot

Purpurhöna - Purple Swamphen

Trana - Crane