Strandskata - Oystercatcher

Skärfläcka - Avocet

Styltlöpare - Black-winged Stilt

Större strandpipare - Ringed Plover

Mindre strandpipare - Little Ringed Plover

Fjällpipare - Eurasian Dotterel

Kaspisk pipare - Caspian Plover

Kustpipare - Grey Plover

Ljungpipare - Golden Plover

Tofsvipa - Nothern Lapwing

Kustsnäppa - Knot

Sandlöpare - Sanderling

Skärsnäppa - Purple Sandpiper

Roskarl - Turnstone

Kärrsnäppa - Dunlin

Spovnäppa - Curlew Sandpiper

Småsnäppa - Whimbrel

Grönbena - Wood Sandpiper

Drillsnäppa - Common Sandpiper

Rödbena - Redshank

Svartsnäppa - Spotted Redshank

Gluttsnäppa - Greenshank

Rödspov - Black-tailed Godwit

Myrspov - Bar-tailed Godwit

Storspov - Curlew

Småspov - Whimbrel

Enkelbeckasin - Snipe

Smalnäbbad simsnäppa - Red-necked Phalarope

Brushane - Ruff

Prärieläpare - Buff-breasted Sandpiper