Kustlabb - Arctic Skua

Fjällabb - Long-tailed Skua

Gråtrut - European Herring Gull

Havstrut - Great Blacked-back Gull

Silltrut - Lesser Black-backed Gull

Dvärgmås - Little Gull 

Tretåig mås - Black-legged Kittiwake 

Skrattmås - Black headed Gull

Fiskmås - Common Gull

Småtärna - Little Tern

Fisktärna - Common Tern

Silvertärna - Arctic Tern

Skräntärna - Caspian Tern

Svarttärna - Black Tern

Lunnefågel - Atlantic Puffin

Tobisgrissla - Black Guillemot

Tordmule - Razorbill

Ringduva - Woodpigeon

Turkduva - Collared Dove

Gök - Cuckoo

Lappuggla - Great Grey Owl

Hornuggla - Long-eared Owl
Hökuggla - Nothern Hawk Owl

Nattskärra - Nightjars

Tornseglare - Common Swift

Härfågel - Eurasian Hoopoe

Kungsfiskare - Kingfisher

Biätare - Bee-eater

Spillkråka - Black Woodpecker

Gröngöling - Green Woodpecker

Större hackspett - Great Spotted Woodpecker

Mellanspett - Midle Spotted Woodpecker

Mindre Hackspett - Lesser Spotted Woodpecker

Tofslärka - Crested Lark

Backsvala - Common Sand Martin 

Ladusvala - Swallow

Hussvala - House Martin

Skärpiplärka - Rock Pipit

Trädpiplärka - Tree Pipit

Sädesärla - White Wagtail

Gulärla - Yellow Wagtail

Citronärla - Cetrine Wagtail

Forsärla - Grey Wagtail

Strömstare - White-throated Dipper