Trädgården på Öllsta Gård

Sidan är under rekonstruktion och mer foton och material är på gång.

Gården ligger i det vackra Kiladalen. Den ligger vid vägens slut så ingen obehörig trafik stör. Det är fin utsikt över landskapet med åkrar närmast och i fonden en bergsrygg - Öllstabrinken. Man har god uppsikt över när rovfåglar och tranor sträcker genom dalen och man kan se klövviltet komma ut ur skogsbrynet på kvällarna. Särskilt i september ger hjortarnas brölande barningsrop en riktig vildmarkskänsla i den mörka natten. Det öppna bördiga åkerlandskapet har både för- och nackdelar. Å ena sidan så är det härliga vyer, å andra sidan om det blåser så BLÅSER det på Öllsta! Vindarna följer ofta Kiladalen och slår med full kraft mot gården. Både tidigare ägare och jag själv har försökt lindra blåsten genom att plantera träd. Det står några riktigt grova gamla lindar framför huset. I väster planterades en granridå på 70-talet som nu är uppväxt och ger lä från den tryckande västvinden. Tomten är stor och det finns en hel del uppvuxna almar, lindar och björkar. Katta fick 100 nya granplantor i 30-årspresent de satte vi i vinkel med den gamla granridån för att ytterligare skapa vindskydd.     

Granhäckar är ett mycket effektivt vindskydd. Ibland tänker man tanken att boxa in hela tomten med gran så skulle det bli en lugnare miljö med bättre mikroklimat för att odla andra trädgårdsväxter. Det är dock hela tiden en avvägning, för varje gran som planteras försvinner en del av utsikten. Jag har därför valt att använda Häggmispel som häckväxt runt tomten. Det är meningen att den ska hållas välklippt och inte bli högre än att man kan se över den. Tanken är att ändå skapa lä på marknivå. Det har dock varit motgångar med häckprojektet. Det är vintertid som häcken tar stryk. Är det inte harar som kalasar på ovanjordiska delar, så är det åkersork som käkar upp rötterna. Jag har fått komplettera efter hand, men nu börjar plantorna ha etablerat sig.

Redan när vi flyttade in fanns röda rosor - Flammentanz på bostadshusets framsida. Vi har kompletterat med nya plantor och i juli varje år är hela framsidan röd. Tyvärr varar det bara tre veckor per år. I samma rabatter har vi därför planterat en del liljor kombinerat med lite dahlior eller annat för att få lite färg även resten av sommaren. 

Rosor är ju vackra, därför har vi anlagt nya rabatter både på magasinets syd- och ostsida. På väggarna  har spaljéer spikats upp och här klänger rosavita rosor tillsammans med blåa klematis.

Bästa trädgårdsprojektet hittills är dock källarkullen. Jordkällaren var på väg att kollapsa i framkant och var i övrigt bara gräsbevuxen. Den räddades dock och en tegelfront murades upp. Runt kullen lades större stenar som en mur och innanför dessa lades jord så att hela källarkullen blev en rabatt. Där har både rododendron och andra perenna växter planterats och kombineras årligen av mycket vårlökar och 
sommarplantor. Framförallt på våren när alla lökar kommer är kullen mycket fin.     

Diverse djur lever på vår gård eller håller till strax intill. Till exempel skalbaggar.     

På våren men framförallt på hösten rastar stora flockar tranor i Kiladalen.     

På vintrarna brukar ungarna bygga snökojor.
Ena dagen får man vårkänslor, den andra slår vintern tillbaka.      

Katten Oscar brydde sig inte så mycket om att mamma igelkott hade sitt bo i vår rabatt.

    

Almsjukan är skoningslös och 2008 var det dags för den största almen på gården. Tänkte att det är bättre att försöka få ned den kontrollerat än att den kommer med höststormarna. Själva stammen var fortfarande tämligen frisk, men de stora grenarna var illa åtgångna och utgjorde en säkerhetsrisk. Den över hundra år 
gamla almen ville inte alls lägga sig. Hade väl inte heller någon motorsåg som motsvarade stammens omfång. Katta följde oroligt händelseförloppet då hon befarade att trädet skulle orsaka stor skada när det föll. Trädet står ju mitt i gårdsbilden och kronan var stor och bred och det är svårt att se hur den vill falla. 
Det fanns dock inte mycket alternativ och försökte att få den att falla längs med magasinsbyggnaden. Det tog en timme innan trädet till sist gav med sig. Trädet föll som planerat och inte ens den nyplanterade häcken tog någon större skada. Det blev dock mycket jobb med att finfördela stammen.                 

Även höstdagar kan vara vackra på Öllsta. Häggmispelhäcken valdes just med tanke på den knallröda färgen. Det låg en gammal gårdspump i logen och den grävdes ned och kompletterades med ett större plastkärl som grävdes ned och fylldes med vatten. En betongring ovanpå gav uppfattningen om en djup brunn. Blommor i en spann mm för att göra installationen komplett. Brunnens vatten används av gårdens alla djur.              

Det finns kvar många stora träd på Öllsta. I en av dem satte vi upp en gunga redan när vi flyttade hit. Gungan är det bra sväng i och uppskattas av alla ungar som kommer på besök. Även om det är fint på hösten är det ju hela tiden våren man längtar till. Det lilla päronträdet som redan fanns planterat när vi flyttade hit har vårdats och brukar vara översållat med blommor i maj.    
     
Något grönsaksland har vi inte haft tid med. Henkes mamma Berit är dock av den sorten som tycker det är roligt att rensa ogräs. Vi pratade därför om att få till en odling på Öllsta med förutsättningen att Berit skötte det. Nu hade dock mördarsniglarna kommit även till vår gård. För att slippa dessa och samtidigt 
skapa bästa förutsättningar för odling ordnades odlingsbänkar till. Två tredjedelar fylldes med hästskit och resten med jord. Planen är att när detta vänds runt inför nästa säsong kommer vi ha odlingsjord av bästa kvalité. Redan i år växte det dock mot förväntan. Vi satsade stort på dill inför kräftsäsongen och morötter till hästarna, men även lite rödbetor och diverse lök.   

För att stoppa sniglarna gjordes en överhängande kant som kompletterades med sk musbleck (såna man sätter i nedkant på ytterpanel på ett hus för att hindra möss). Det hoppas vi ska sätta stopp för den mest viga av sniglar. Egen idé som man kanske skulle ta pantent på . . .     

Vitkindande gäss och fjällvråk passerar förbi Öllsta under sin flytt. Lite senare
dök även sångsvanarna upp och en flock sidensvansar kalasade på våra äpplen.       

Efter att ha grävt ner kommunalt vatten/avlopp/bredband 2013 så blev delar av trädgården inte så vacker. Lastbilar med jord bokades för att jämna ut gräsytorna norr om huvudbostaden. Vi byggde staket runt delen där vi har vår köksträdgård i första hand för att hålla ute våre egna frigående höns, men också skapa inramning
bättre mikroklimat för framtida odlingar. Vi fick ett växthus av Kattas mamma som placerades i ena hörnet. Utanför denna ordnades ett hallonland och trädgården kompletterades med ett par nya äppelträd. I växthuset odlar vi nu våra egna tomater och gurkor. Mycket tid åtgick till att vattna rabatterna, men det ger bra resultat på klematis och kungsliljor.